Právo + Kriminalistika

On–line je nabízena pouze malá část našeho sortimentu.
V případě poptávky jiné odborné literatury, učebnic apod., nás kontakujte.

Dokumenty ke studiu ústavního práva; Pezl Tomáš, Pezl Michael

Aleš Čeněk, Plzeň 2006, 2. rozš. vyd., 528 str., větší 8°, v. měkká brož., jedna strana popsaná propiskou

250 Kč

podrobnější informace


Dopravní nehody; Chmelík, Jan a kol.

Aleš Čeněk, Plzeň 2009, 1. vyd., 540 str., větší 8°, měkká brož.

320 Kč

podrobnější informace


Doručování ve správním řízení se zaměřením na...; Drábková

...elektronické formy komunikace, Wolters Kluwer, 2017, 1. vyd., 214 str., větší 8°, v. měkká brož.

170 Kč

podrobnější informace


Encyklopedie římského práva; Bartošek, Milan

Panorama, Praha 1981, 1., vyd., 512 str., větší 8°, v. OCPl bez přebalu, pošk. desky, na první str. razítko

120 Kč

podrobnější informace


Encyklopedie římského práva; Bartošek, Milan

Panorama, Praha 1981, 1., vyd., 512 str., větší 8°, v. OCPl s přebalem

180 Kč

podrobnější informace


Environmentální kriminologie; Barilik, Igor N.

...Prostředí a jeho role při páchání kriminality, Leges, 2015, 204 str., 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Europeizace trestního práva; Tomášek, Michal et al.

Linde, 2009, 460 str., 8°, v. pevné lamino

250 Kč

podrobnější informace


Evropské právo; Pomahač, Richard a kol.

Karolinum, 2003, 1. vyd., 204 str., 8°, v. měkká brož.

120 Kč

podrobnější informace


Firemní právo; Clark, R. C.

Victoria Publishing, 1992, 985 str., větší 8°, v. OCPl

350 Kč

podrobnější informace


Forenzní psychologie; Čírtková L., Červinak F.

SUPPORT, Praha 1994, 1. vyd., 206 str., 8°, v. měkká brož., lehce pošk. obálka (ohnuté desky)

120 Kč

podrobnější informace


Gaius, Učebnice práva ve čtyřech knihách; Kincl, Jaromír

Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň 2007, 326 str., 8°, v. měkká brož.

210 Kč

podrobnější informace


Horní zákon, Zákon o hornické činnosti,...; Vícha, Ondřej

...výbušninách a o státní báňské správě, Komentář, Wolters Kluwer, 2017, 1. vyd., 992 str., menší 4°, v. pevné lamino

800 Kč

podrobnější informace


Hotelnictví a daně; Hnátek, Miloslav

Wolters Kluwer, 1. vyd., 164 str., 8°, v. měkká brož.

120 Kč

podrobnější informace


Informovaný souhlas; Šustek P., Holčapek T.

Aspi, Wolters Kluwer, 2007, 1. vyd., 260 str., 8°, v. měkká brož.

170 Kč

podrobnější informace


Korupce v právu mezinárodním,...; David V., Nett A.

...evropském a českém, C. H. Beck, 2007, 345 str., 8°, v. pevné lamino

250 Kč

podrobnější informace


Kriminalistika a zdravotnictví; Hrib, Nikolaj

Aleš Čeněk, 2010, 324 str., 8°, v. měkká brož.

220 Kč

podrobnější informace


Kriminalistika; Konrád Z., Porada V. a kol.

...Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky, Aleš Čeněk, 2014, 318 str., větší 8°, v. pevné lamino

250 Kč

podrobnější informace


Kriminalistika; Konrád Z., Porada V. a kol.

...Kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování, Aleš Čeněk, 2015, 414 str., větší 8°, v. pevné lamino

320 Kč

podrobnější informace


Kriminologie; Holcr, Květoň a kol.

Leges, 2009, 1. vyd., 190 str., 8°, v. měkká brož.

180 Kč

podrobnější informace


Kriminologie; Novotný Oto, Zapletal Josef a kol.

Aspi, Wolters Kluwer, 2008, 3., přeprac. vyd., 528 str., 8°, v. pevné lamino

250 Kč

podrobnější informace


Krabice na knížky
zatím prázdná

Krabice na knížky

ANTIKVARIÁT

EVA KOZÁKOVÁ

antikvariat-ucebnice.cz

Antikvariát Eva Kozáková, Myslíkova 10, Praha 2