Právo + Kriminalistika

On–line je nabízena pouze malá část našeho sortimentu.
V případě poptávky jiné odborné literatury, učebnic apod., nás kontakujte.

Základy práva; Varvařovský, Pavel

...O právu, státě a moci, Aspi, Praha 2004, 1. vyd., 396 str., 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Základy správního práva trestního; Mates, Pavel a kol.

C. H. Beck, 2015, 6. vyd., 204 str., větší 8°, v. měkká brož.

250 Kč

podrobnější informace


Základy správního práva; Průcha, Petr

Masarykova univerzita, právnická fakulta, Brno 2017, 2. vyd., 256 str., 8°, v. měkká brož.

170 Kč

podrobnější informace


Základy teorie veřejné správy; Pomahač, Richard

Aleš Čeněk, Plzeň 2011, 1. vyd., 267 str., 8°, v. měkká brož

150 Kč

podrobnější informace


Základy veřejné správy; Káňa, Pavel

...Vybrané kapitoly veřejné správy pro studium žáků SŠ, Montanex, Ostrava 2010, 3., dopl. a přeprac. vyd., 352 str., 8°, v. měkká brož.

230 Kč

podrobnější informace


Základy veřejné správy; Káňa, Pavel

...Vybrané kapitoly veřejné správy pro studium žáků SŠ, Montanex, Ostrava 2010, 3., dopl. a přeprac. vyd., 352 str., 8°, v. měkká brož., lehce propiska

180 Kč

podrobnější informace


Základy veřejné správy; Káňa, Pavel

...Vybrané kapitoly veřejné správy pro studium žáků SŠ, Montanex, Ostrava 2010, 3., dopl. a přeprac. vyd., 352 str., 8°, v. měkká brož., pošk.

180 Kč

podrobnější informace


Zákon o investičních společnostech...; Dědič J., Křetínský D., V

...a investičních fondech, komentář, C. H. Beck, 2001, 1. vyd., 524 str., 8°, v. OCPl

300 Kč

podrobnější informace


Zákon o mediaci; Grygar, Jiří

Leges, 2014, 232 str., 8°, v. měkká brož.

240 Kč

podrobnější informace


Zákon o nabídkách převzetí, Komentář; Havel B., Pihera V.

C. H. Beck, 2009, 1. vyd., 258 str., 8°, v. měkká brož.

170 Kč

podrobnější informace


Zákon o obětech trestných činů; Jelínek, Jiří a kol.

...Komentář s judikaturou, Leges, 2014, 2. dopl. a rozš. vyd., 8°, v. pevné lamino

220 Kč

podrobnější informace


Zákon o ochraně hospodářské soutěže; Dostal, Petr

...s judikaturou a souvisejícími předpisy, C. H. Beck, 2007, 3. vyd., 300 str., 8°, v. měkká brož., omyvatelné desky

170 Kč

podrobnější informace


Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu...; Olík M., Maisner M. a ko

...rozhodčích nálezů, Komentář, Wolters Kluwer, 2015, 440 str., větší 8°, v. pevné lamino

300 Kč

podrobnější informace


Zákon o Ústavním soudu s komentářem; Wagnerová E., Dostál M. a k

ASPI/Wolters Kluwer, 2007, 1. vyd., 636 str., větší 8°, v. pevné lamino

300 Kč

podrobnější informace


Zákoník práce s komentářem; kolektiv autorů

...k 1. 1. 2012, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy, Anag, Praha 2012, 6., aktual. vyd., 1240 str., 8°, v. vázané lamino

250 Kč

podrobnější informace


Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo; Bányaiová, Alen

Wolters Kluwer, 2016, 1. vyd., 272 str., 8°, v. měkká brož., místy podtrhávky obyč. tužkou

200 Kč

podrobnější informace


Zbrojní průkaz; Záruba, Jiří

Leges, 2012, 3. aktual. vyd., 264 str., 8°, v. měkká brož.

170 Kč

podrobnější informace


Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem; Horzinko

Linde, 2013, 13. aktual. a dopl. vyd., 328 str., 8°, v. měkká brož.

170 Kč

podrobnější informace


Krabice na knížky
zatím prázdná

Krabice na knížky

ANTIKVARIÁT

EVA KOZÁKOVÁ

antikvariat-ucebnice.cz

Antikvariát Eva Kozáková, Myslíkova 10, Praha 2