Právo + Kriminalistika

On–line je nabízena pouze malá část našeho sortimentu.
V případě poptávky jiné odborné literatury, učebnic apod., nás kontakujte.

Veřejné finance v teorii a praxi; Maaytová A., Ochrana F., Pavel

Grada, 2015, 1. vyd., 208 str., větší 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Vznik Československa 1918; Klimek A., Nováčková H. a kol.

...Dokumenty Československé zahraniční politiky, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1994, 444 str., větší 8°, v. pevné lamino

210 Kč

podrobnější informace


Vzory listin o bytech a vzory související; Kratochvílová, Fojtík

...Komentované vzory, C. H. Beck, 2006, 467 str., větší 8°, v. měkká brož., ohnuté desky (viz. foto)

180 Kč

podrobnější informace


Vzory listin o bytech a vzory související; Kratochvílová, Fojtík

...Komentované vzory, C. H. Beck, 2006, 467 str., větší 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Vztah lékaře a pacienta; Doležal, Tomáš

...z pohledu soukromého práva, Leges, 2012, 160 str., 8°, v. měkká brož., místy zvýrazňovač

150 Kč

podrobnější informace


Zadávání veřejných zakázek; Raus, David (sest. a okomentoval)

...judikatura s komentářem, Wolters Kluwer, 2011, 420 str., větší 8°, v. měkká brož.

280 Kč

podrobnější informace


Základy kriminalistiky; Rybář, Miroslav

Aleš Čeněk, 2001, 1. vyd., 230 str., 8°, v. měkká brož.

150 Kč

podrobnější informace


Základy občanského práva; Plecitý Vl., Vrabec J., Salač J.

Aleš Čeněk, Plzeň 2009, 4., rozš. vyd., 295 str., 8°, v. měkká brož., místy zvýrazňovač

180 Kč

podrobnější informace


Základy obchodního práva; Švarc, Zbyněk a kol.

Aleš Čeněk, Plzeň 2014, 4., uprav. vyd., 512 str., 8°, v. měkká brož.

300 Kč

podrobnější informace


Základy práva; Varvařovský, Pavel

...O právu, státě a moci, Aspi, Praha 2004, 1. vyd., 396 str., 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Základy správního práva trestního; Mates, Pavel a kol.

C. H. Beck, 2015, 6. vyd., 204 str., větší 8°, v. měkká brož.

250 Kč

podrobnější informace


Základy správního práva; Průcha, Petr

Masarykova univerzita, právnická fakulta, Brno 2017, 2. vyd., 256 str., 8°, v. měkká brož.

170 Kč

podrobnější informace


Základy teorie veřejné správy; Pomahač, Richard

Aleš Čeněk, Plzeň 2011, 1. vyd., 267 str., 8°, v. měkká brož

150 Kč

podrobnější informace


Zákon o investičních společnostech...; Dědič J., Křetínský D., V

...a investičních fondech, komentář, C. H. Beck, 2001, 1. vyd., 524 str., 8°, v. OCPl

300 Kč

podrobnější informace


Zákon o konkursu a vyrovnání; Zelenka J., Maršíková J.

...Komentář, Linde, 2002, 2. podstatně přeprac. a dopl. vyd., 1170 str., 8°, v. pevné lamino

300 Kč

podrobnější informace


Zákon o mediaci; Grygar, Jiří

Leges, 2014, 232 str., 8°, v. měkká brož.

240 Kč

podrobnější informace


Zákon o nabídkách převzetí, Komentář; Havel B., Pihera V.

C. H. Beck, 2009, 1. vyd., 258 str., 8°, v. měkká brož.

170 Kč

podrobnější informace


Zákon o obětech trestných činů; Jelínek, Jiří a kol.

...Komentář s judikaturou, Leges, 2014, 2. dopl. a rozš. vyd., 8°, v. pevné lamino

220 Kč

podrobnější informace


Zákon o ochraně hospodářské soutěže; Dostal, Petr

...s judikaturou a souvisejícími předpisy, C. H. Beck, 2007, 3. vyd., 300 str., 8°, v. měkká brož., omyvatelné desky

170 Kč

podrobnější informace


Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu...; Bělohlávek, A. J.

...rozhodčích nálezů, Komentář, C. H. Beck, Praha 2004, 1.vyd., 680 str., 8°, v. měkká brož.

250 Kč

podrobnější informace


Krabice na knížky
zatím prázdná

Krabice na knížky

ANTIKVARIÁT

EVA KOZÁKOVÁ

antikvariat-ucebnice.cz

Antikvariát Eva Kozáková, Myslíkova 10, Praha 2