Právo + Kriminalistika

On–line je nabízena pouze malá část našeho sortimentu.
V případě poptávky jiné odborné literatury, učebnic apod., nás kontakujte.

Ústavní právo a státověda II. díl; Pavlíček, Václav a kol.

...Ústavní právo České republiky, část 1, Linde, 2001, 560 str., 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Ústavní právo a státověda II. díl; V. Pavlíček a kol.

Ústavní právo České republiky, část 2., Linde, Praha 2008, 2., podst. rozš. a dopl. vyd., 800 str., v. pevné lamino

380 Kč

podrobnější informace


Ústavní právo; K. Klíma

Aleš Čeněk s.r.o. Plzeň 2006, 3. roz. vyd., 758 str., větší A5

300 Kč

podrobnější informace


Ústavní právo; Klíma, Karel

Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň 200č, 2., roz. vyd., 816 str., 8°, v. pevné lamino, pošk. počmár. dolní ořízka

300 Kč

podrobnější informace


Úvod do evropského práva; Svoboda, Pavel

C. H. Beck, Praha 2013, 5. vyd., 412 str., větší 8°, v. měkká brož., dobrý stav

400 Kč

podrobnější informace


Úvod do práva životního prostředí; Kindl M David O.

Aleš Čeněk, Plzeň 2005, 223 str.

150 Kč

podrobnější informace


Úvod do studia práva; Spirit, Michal

Grada Praha 2014, 2. vyd., 192 str., větší 8°, v. měkká brož., místy obyč. tužka

160 Kč

podrobnější informace


Velké procesy; Schultz, Uwe

...právo a spravedlnost v dějinách, Brána/KK, 1997, 1. vyd., 432 str., 8°, v. pevné lamino

150 Kč

podrobnější informace


Vývoj československého práva 1945 až 1989; Kuklík, J. a kol.

Linde, Praha 2009, 728 str., 8°, v. pevné lamino, dobrý stav

650 Kč

podrobnější informace


Vznik Československa 1918; Klimek A., Nováčková H. a kol.

...Dokumenty Československé zahraniční politiky, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1994, 444 str., větší 8°, v. pevné lamino

210 Kč

podrobnější informace


Vzory listin o bytech a vzory související; Kratochvílová, Fojtík

...Komentované vzory, C. H. Beck, 2006, 467 str., větší 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Základy občanského práva; Plecitý Vl., Vrabec J., Salač J.

Aleš Čeněk, Plzeň 2009, 4., rozš. vyd., 295 str., 8°, v. měkká brož., místy zvýrazňovač

180 Kč

podrobnější informace


Základy práva pro střední a vyšší odborné školy; Šíma A., Suk M.

C. H. Beck, 2013, 13., dopl. vydání, 422 str., větší 8°, v. měkká brož., lehce zvýrazňovač

330 Kč

podrobnější informace


Základy práva; Varvařovský, Pavel

...O právu, státě a moci, Aspi, Praha 2004, 1. vyd., 396 str., 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Základy správního práva; Průcha, Petr

Masarykova univerzita, právnická fakulta, Brno 2017, 2. vyd., 256 str., 8°, v. měkká brož.

170 Kč

podrobnější informace


Základy teorie veřejné správy; Pomahač, Richard

Aleš Čeněk, Plzeň 2011, 1. vyd., 267 str., 8°, v. měkká brož

150 Kč

podrobnější informace


Základy veřejné správy; Káňa, Pavel

...Vybrané kapitoly veřejné správy pro studium žáků SŠ, Montanex, Ostrava 2010, 3., dopl. a přeprac. vyd., 352 str., 8°, v. měkká brož., pošk.

180 Kč

podrobnější informace


Základy veřejné správy; Káňa, Pavel

...Vybrané kapitoly veřejné správy pro studium žáků SŠ, Montanex, Ostrava 2014, 4., dopl. a přeprac. vyd., 395 str., 8°, v. měkká brož.

240 Kč

podrobnější informace


Základy veřejné správy; Káňa, Pavel

...Vybrané kapitoly veřejné správy pro studium žáků SŠ, Montanex, Ostrava 2010, 3., dopl. a přeprac. vyd., 352 str., 8°, v. měkká brož., lehce propiska

180 Kč

podrobnější informace


Základy veřejné správy; Káňa, Pavel

...Vybrané kapitoly veřejné správy pro studium žáků SŠ, Montanex, Ostrava 2010, 3., dopl. a přeprac. vyd., 352 str., 8°, v. měkká brož.

230 Kč

podrobnější informace


Krabice na knížky
zatím prázdná

Krabice na knížky

ANTIKVARIÁT

EVA KOZÁKOVÁ

antikvariat-ucebnice.cz

Antikvariát Eva Kozáková, Myslíkova 10, Praha 2