Právo + Kriminalistika

On–line je nabízena pouze malá část našeho sortimentu.
V případě poptávky jiné odborné literatury, učebnic apod., nás kontakujte.

Odborný slovník něm.-čes. z oblasti ekonom., fin. a právní; Zlám

...Deutsch-Tschechisches Fachwörterbuch Wirtschaft, Finanzen, Recht, Linde, 1999, 4. dopl. a rozš. vyd., 641 str., 8°, v. pevné lamino

200 Kč

podrobnější informace


Oheň a lidé v čes. zemích...; Nitra, Josef

...do roku 1895, vyd. vydavatelství Hasiči, 2010, 159 str., 8°, v. pevné lamino

170 Kč

podrobnější informace


Parlament České republiky; Syllová J., Kolář P. a kol.

Linde, 2008, 2. podstatně přeprac. vyd., 480 str., 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Podnikatelská etika; Ševčík, Stanislav

Vysoká škola aplikovaného práva, 2005, 1., vyd., 144 str., 8°, v. pevné lamino

150 Kč

podrobnější informace


Policejní pyrotechnika; Hrazdíra I., Kollár M.

Aleš Čeněk, Plzeň 2006, 205 str., větší 8°, v. měkká brož.

180 Kč

podrobnější informace


Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích, kolektivní m

VŠEHRD, Praha 2014, 321 str., 8°, v. měkká brož., pěkný stav

180 Kč

podrobnější informace


Postmoderní problémy lidských práv...; Zoubek, Vladimír

...a globální bezpečnosti, Aleš Čeněk, Plzeň 2004, 464 str., 8°, v. měkká brož.

240 Kč

podrobnější informace


Pozemkové právo a trh půdy v ČR; Němec, Jiří

VÚZE, Praha 2004, 1. vyd., 392 str., 40 tab., 36 obr., větší 8°, v. pevné lamino

240 Kč

podrobnější informace


Pracovní právo; Hůrka, Petr a kol.

Aleš Čeněk, 2011, 559 str., 8°, v. pevné lamino, zvýrazňovač

200 Kč

podrobnější informace


Praktikum civilního procesu; Šínová, Renáta a kol.

Leges, 2009, 1., vyd., 176 str., větší 8°, v. měkká brož., dobrý stav

100 Kč

podrobnější informace


Praktikum českého ústavního práva; Klíma, Karel a kol.

Aleš Čeněk, Plzeň 2005, 584 str., větší 8°, v. měkká brož.

220 Kč

podrobnější informace


Praktikum z trestního práva; Jelínek, Jiří a kol.

...Klauzurní práce s řešením, Leges, 2014, 5. aktual. a rozš. vyd. podle stavu k 1. 2. 2014, 256 str., větší 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Prameny k dějinám práva v čes. zemích; Adamová K., Soukup L.

Aleš Čeněk, 2010, 2. upr. vyd., 362 str., větší 8°, v. měkká brož.

220 Kč

podrobnější informace


Prameny římského práva; Skřejpek, Michal

...Fontes Iuris Romani, LexisNexis, Praha 2004, 2. vyd., 376 str., 8°, vazba pevné lamino

200 Kč

podrobnější informace


Právní dějiny evropských zemí a USA; Balík S., Balík S. ml.

Aleš Čeněk, 2005, 3., rozšíř. vyd., 248 str., 8°, v. měkká brož.

140 Kč

podrobnější informace


Právní dějiny na území České republiky; Bílý, Jiří L.

Linde, Praha 2003, 474 str., 8°, v. měkká brož.

270 Kč

podrobnější informace


Právní dějiny na území České republiky; Bílý, Jiří L.

Linde, Praha 2003, 474 str., 8°, v. měkká brož.

270 Kč

podrobnější informace


Právní teorie; Harvánek, Jaromír a kol.

Aleš Čeněk, 2013, 439 str., větší 8°, v. měkká brož.

300 Kč

podrobnější informace


Právní úprava obchodních společností; Pokorná, Jarmila

...v evropském právu, Masarykova univerzita, Brno 2010, 1. vyd., 308 str., 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Právnický stav a právnic. profese v min.; Skřejpek, Michal

Havlíček Brain Team, 2007, 1. vyd., 208 str., 8°, v. OKart.

150 Kč

podrobnější informace


Krabice na knížky
zatím prázdná

Krabice na knížky

ANTIKVARIÁT

EVA KOZÁKOVÁ

antikvariat-ucebnice.cz

Antikvariát Eva Kozáková, Myslíkova 10, Praha 2