Právo + Kriminalistika

On–line je nabízena pouze malá část našeho sortimentu.
V případě poptávky jiné odborné literatury, učebnic apod., nás kontakujte.

Legal English; Tozzi K., Přidalová E.

Linde, 2004, 192 str., větší 8°, v. měkká brož.

130 Kč

podrobnější informace


Lékař a právo; Mach, Jan

...Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky, Grada, 2010, 1. vyd., dotisk 2012, 320 str., 8°, v. pevné lamino

230 Kč

podrobnější informace


Lidská práva, globalizace, bezpečnost; Zoubek, Vladimír

Aleš Čeněk, Plzeň 2008, 2. uprav. vyd., 462 str., větší 8°, v. měkká brož., pošk. označ. knihovny

200 Kč

podrobnější informace


Manuál obranné střelby; Černý P., Goetz M.

Grada, Praha 2004, 1. vyd., 216 str. a 8 str. bar. přílohy, 214 str., 8°, v. měkká brož.

140 Kč

podrobnější informace


Manuův zákoník

Praha 2012, 545 str., bilingv. vyd. 1., Starověký Manův zákoník je významnou starověkou literární památkou poskytující podrobný obraz klasické bráhmanské společnosti Indie starých časů. Čtenář se zde může seznámit lépe než kde jinde s poměry a organizací společnosti stojící nikoliv na světských, ale duchovních základech, jejichž podstatou byla – na rozdíl od nám známých theokracií – obrana vnitřních hodnot člověka.
Svým rozsahem a detailností pohledu má Manu velký význam jak pro poznání a pochopení bráhmanismu, tak i pro studium historie a práva. Kniha vychází po tříleté překladatelské práci autora v novém překladu ze sanskrtu a v bilingvinní podobě, takže čtenář může sledovat i plné znění originálu.

400 Kč

podrobnější informace


Mezinárodní právo soukromé evropských zemí; Bělohlávek, A. J.

C. H. Beck, Praha 2010, 1.vyd., 1196 str., větší 8°, v. pevné lamino

400 Kč

podrobnější informace


Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní; Ondřej, Jan

Aleš Čeněk, Plzeň 2007, 2., rozš. vyd., 503 str., 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Mezinárodní právo veřejné; Čepelka Č., Šturma P.

Eurolex Bohemia, Praha 2003, 1. vyd., 764 str., 8°, v. pevné lamino

250 Kč

podrobnější informace


Mezinárodní právo veřejné; Seidl-Hohenveldern, Ignaz

Aspi, Praha 2006, 3. vyd., 448 str., 8°, v. měkká brož., dobrý stav

240 Kč

podrobnější informace


Milosti; Marečková, Lenka

...Ohnisko lidství v trestním právu, Academia, Praha 2007, 1. vyd., 370 str., větší 8°, v. OKart. s přebalem

200 Kč

podrobnější informace


Německý jazyk pro právníky; Horálková, Milena

VŠEHRD, 2000, 2. opr. vyd., 360 str., 8°, v. měkká brož.

170 Kč

podrobnější informace


New introduction to legal english I; Chromá, Marta

...Volume I, Díl I, Nový úvod do právnické angličtiny, Karolinum, Praha 2007, 5. vyd., 564 str., 8°, v. měkká brož.

140 Kč

podrobnější informace


Občanský soudní řád; Bureš, Drápal, Krčmář, Mazanec

...komentář - I. díl, C. H. Beck, 2003, 6. vyd., 894 str., 8°, v. OCPl

300 Kč

podrobnější informace


Obchodní právo; Pelikánová I.

Aspi, Praha 2005-2006, 1. vyd., 3 sv. - 460, 548 a 360 str.

800 Kč

podrobnější informace


Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy; Holejšovský, J

C. H. Beck, 2003, 1. vyd., 1041 str., větší 8°, v. pevné lamino

300 Kč

podrobnější informace


Obchodní zákoník komentář; Štenglová, Plíva, Tomsa a kol.

C. H. Beck, Praha 2010, 13. vyd., 1447 str., 8°, v. OCpl

500 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník česko-anglický z oblasti ekonomické,...; kol. au

...obchodní, finanční a právní, Linde, Praha 2001, 3. rozš. vyd., 1104 str., větší 8°, v. pevné lamino

200 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník česko-německý; J. Zlámal

... z oblasti ekonomické, finanční a právní, Linde, Praha 1999, 4., dopl. a rozš. vyd., 670 str.

240 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník něm.-čes. z oblasti ekonom., fin. a právní; Zlám

...Deutsch-Tschechisches Fachwörterbuch Wirtschaft, Finanzen, Recht, Linde, 1999, 4. dopl. a rozš. vyd., 641 str., 8°, v. pevné lamino

200 Kč

podrobnější informace


Oheň a lidé v čes. zemích...; Nitra, Josef

...do roku 1895, vyd. vydavatelství Hasiči, 2010, 159 str., 8°, v. pevné lamino

170 Kč

podrobnější informace


Krabice na knížky
zatím prázdná

Krabice na knížky

ANTIKVARIÁT

EVA KOZÁKOVÁ

antikvariat-ucebnice.cz

Antikvariát Eva Kozáková, Myslíkova 10, Praha 2