Právo + Kriminalistika

On–line je nabízena pouze malá část našeho sortimentu.
V případě poptávky jiné odborné literatury, učebnic apod., nás kontakujte.

New introduction to legal english II; Chromá, Marta

...Volume II, Nový úvod do právnické angličtiny, Karolinum, Praha 2006, 4. vyd., 556 str., 8°, v. měkká brož., dobrý stav, nepopsaná

200 Kč

podrobnější informace


Obchodní právo; Pelikánová I.

Aspi, Praha 2005-2006, 1. vyd., 3 sv. - 460, 548 a 360 str.

800 Kč

podrobnější informace


Obchodní vztahy a spory; Pospíšilová Alena, Pospíšil Michal

VŠ aplikovaného práva, Praha 2005, 1. vyd., 350 str., 8°, pevné lamino

180 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník česko-anglický z oblasti ekonomické,...; kol. au

...obchodní, finanční a právní, Linde, Praha 2001, 3. rozš. vyd., 1104 str., větší 8°, v. pevné lamino

250 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník česko-německý; J. Zlámal

... z oblasti ekonomické, finanční a právní, Linde, Praha 1999, 4., dopl. a rozš. vyd., 670 str.

240 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník česko-německý; Zlámal, Josef

... z oblasti ekonomické, finanční a právní, Linde, Praha 2004, 5., dopl. a rozš. vyd., 782 str., 8°, v. pevné lamino

250 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník česko-ruský...; Csiriková M., Vysloužilová E. a

...z oblasti ekonomické, politické a právní, Linde, Praha 2009, 2. uprav. vyd., 370 str., 8°, v. pevné lamino

200 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník něm.-čes. z oblasti ekonom., fin. a právní; Zlám

...Deutsch-Tschechisches Fachwörterbuch Wirtschaft, Finanzen, Recht, Linde, 1999, 4. dopl. a rozš. vyd., 641 str., 8°, v. pevné lamino

200 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník rusko-český...; Csiriková M., Vysloužilová E. a

...z oblasti ekonomické, politické a právní, Linde, Praha 2008, 2. upr. vyd., 320 str., 8°, v. pevné lamino

250 Kč

podrobnější informace


Odměna advokáta, komentář; Kovářová, Daniela

...advokátní tarif a související otázky podle stavu k 1. 1. 2016, Wolters Kluwer, 2016, 1. vyd., 280 str., větší 8°, v. OKart.

300 Kč

podrobnější informace


Odůvodnění soudního rozhodnutí; Tichý L., Holländer P., Bruns A.

...Begründung von Gerichtsentscheidung, Centrum právní komparatistiky, Právnic. fakulta UK v Praze, 2011, 674 str., 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Odzbrojení; Ondřej, Jan

...prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti, Aleš Čeněk, Plzeň 2008, 2. rozš. vyd., 344 str., 8°, v. měkká brož.

240 Kč

podrobnější informace


Podnikatelská etika; Ševčík, Stanislav

Vysoká škola aplikovaného práva, 2005, 1., vyd., 144 str., 8°, v. pevné lamino

150 Kč

podrobnější informace


Pojišťovny ve službách hákového kříže; Jelínek, Tomáš

...Prosazování německých zájmů v protektorátním pojišťovnictví, arizace pojistek a mezinárodní odškodňování, Karolinum, 2015, 1. vyd., 250 str., 8°, v. měkká brož.

160 Kč

podrobnější informace


Postmoderní problémy lidských práv...; Zoubek, Vladimír

...a globální bezpečnosti, Aleš Čeněk, Plzeň 2004, 464 str., 8°, v. měkká brož.

240 Kč

podrobnější informace


Pozemkové právo a trh půdy v ČR; Němec, Jiří

VÚZE, Praha 2004, 1. vyd., 392 str., 40 tab., 36 obr., větší 8°, v. pevné lamino

240 Kč

podrobnější informace


Praktický advokát 1 a 2; Benda, Eduard a kol.

F. Strnadel a spol. v Praze, nedat., 2 svazky, 2. vyd., (cca 700 + 600 str.), 8°, v. pevná, mírně pošk.

400 Kč

podrobnější informace


Praktikum civilního procesu; Šínová, Renáta a kol.

Leges, 2009, 1., vyd., 176 str., větší 8°, v. měkká brož., dobrý stav

100 Kč

podrobnější informace


Praktikum českého ústavního práva; Klíma, Karel a kol.

Aleš Čeněk, Plzeň 2005, 584 str., větší 8°, v. měkká brož.

220 Kč

podrobnější informace


Práva z průmyslového vlastnictví; Pospíšil M., Hák J., Remišová

Vysoká škola aplikovaného práva, 2007, 1., vyd., 236 str., 8°, v. pevné lamino

170 Kč

podrobnější informace


Krabice na knížky
zatím prázdná

Krabice na knížky

ANTIKVARIÁT

EVA KOZÁKOVÁ

antikvariat-ucebnice.cz

Antikvariát Eva Kozáková, Myslíkova 10, Praha 2