Právo + Kriminalistika

On–line je nabízena pouze malá část našeho sortimentu.
V případě poptávky jiné odborné literatury, učebnic apod., nás kontakujte.

Milosti; Marečková, Lenka

...Ohnisko lidství v trestním právu, Academia, Praha 2007, 1. vyd., 370 str., větší 8°, v. OKart. s přebalem

200 Kč

podrobnější informace


Moc a právo v evropské politické tradici; Bílý, Jiří

Aleš Čeněk, Plzeň 2009, 384 str., 8°, v. měkká brož.

220 Kč

podrobnější informace


Německý jazyk pro právníky; Horálková, Milena

VŠEHRD, 2000, 2. opr. vyd., 360 str., 8°, v. měkká brož.

170 Kč

podrobnější informace


New introduction to legal english I; Chromá, Marta

...Volume I, Díl I, Nový úvod do právnické angličtiny, Karolinum, Praha 2007, 5. vyd., 564 str., 8°, v. měkká brož.

140 Kč

podrobnější informace


New introduction to legal english I; Chromá, Marta

...Volume I, Díl I, Nový úvod do právnické angličtiny, Karolinum, Praha 2005, 4. vyd., 564 str., 8°, v. měkká brož., dobrý stav, nepopsaná

200 Kč

podrobnější informace


New introduction to legal english II; Chromá, Marta

...Volume II, Nový úvod do právnické angličtiny, Karolinum, Praha 2006, 4. vyd., 556 str., 8°, v. měkká brož., dobrý stav, nepopsaná

200 Kč

podrobnější informace


Občanský soudní řád; Bureš, Drápal, Krčmář, Mazanec

...komentář - I. díl, C. H. Beck, 2003, 6. vyd., 894 str., 8°, v. OCPl

300 Kč

podrobnější informace


Obchodní právo; Pelikánová I.

Aspi, Praha 2005-2006, 1. vyd., 3 sv. - 460, 548 a 360 str.

800 Kč

podrobnější informace


Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy; Holejšovský, J

C. H. Beck, 2003, 1. vyd., 1041 str., větší 8°, v. pevné lamino

300 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník česko-anglický z oblasti ekonomické,...; kol. au

...obchodní, finanční a právní, Linde, Praha 2001, 3. rozš. vyd., 1104 str., větší 8°, v. pevné lamino

200 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník česko-německý; J. Zlámal

... z oblasti ekonomické, finanční a právní, Linde, Praha 1999, 4., dopl. a rozš. vyd., 670 str.

240 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník něm.-čes. z oblasti ekonom., fin. a právní; Zlám

...Deutsch-Tschechisches Fachwörterbuch Wirtschaft, Finanzen, Recht, Linde, 1999, 4. dopl. a rozš. vyd., 641 str., 8°, v. pevné lamino

200 Kč

podrobnější informace


Oheň a lidé v čes. zemích...; Nitra, Josef

...do roku 1895, vyd. vydavatelství Hasiči, 2010, 159 str., 8°, v. pevné lamino

170 Kč

podrobnější informace


Parlament České republiky; Syllová J., Kolář P. a kol.

Linde, 2008, 2. podstatně přeprac. vyd., 480 str., 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Podnikatelská etika; Ševčík, Stanislav

Vysoká škola aplikovaného práva, 2005, 1., vyd., 144 str., 8°, v. pevné lamino

150 Kč

podrobnější informace


Pojišťovny ve službách hákového kříže; Jelínek, Tomáš

...Prosazování německých zájmů v protektorátním pojišťovnictví, arizace pojistek a mezinárodní odškodňování, Karolinum, 2015, 1. vyd., 250 str., 8°, v. měkká brož.

160 Kč

podrobnější informace


Policejní pyrotechnika; Hrazdíra I., Kollár M.

Aleš Čeněk, Plzeň 2006, 205 str., větší 8°, v. měkká brož.

180 Kč

podrobnější informace


Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích, kolektivní m

VŠEHRD, Praha 2014, 321 str., 8°, v. měkká brož., pěkný stav

180 Kč

podrobnější informace


Postmoderní problémy lidských práv...; Zoubek, Vladimír

...a globální bezpečnosti, Aleš Čeněk, Plzeň 2004, 464 str., 8°, v. měkká brož.

240 Kč

podrobnější informace


Pozemkové právo a trh půdy v ČR; Němec, Jiří

VÚZE, Praha 2004, 1. vyd., 392 str., 40 tab., 36 obr., větší 8°, v. pevné lamino

240 Kč

podrobnější informace


Krabice na knížky
zatím prázdná

Krabice na knížky

ANTIKVARIÁT

EVA KOZÁKOVÁ

antikvariat-ucebnice.cz

Antikvariát Eva Kozáková, Myslíkova 10, Praha 2