Ekonomie + Ekonomika

On–line je nabízena pouze malá část našeho sortimentu.
V případě poptávky jiné odborné literatury, učebnic apod., nás kontakujte.

Moderní řízení hotelového provozu; Beránek, Jaromí a kol.

Mag Consulting Praha 2013, 5. vydání, 338 str., větší 8°, v. měkká brož.

220 Kč

podrobnější informace


Monetární ekonomie...; Mandel Martin, Tomšík Vladimír

...v malé otevřené ekonomice, Management press, Praha 2003, 1. vyd., 288 str., větší 8°, v pevné lamino

150 Kč

podrobnější informace


Morální dimenze ekonomiky; Etzioni, Amitai

Victoria Publishing, 1995, 245 str., větší 8°, v. pevné lamino s přebalem

200 Kč

podrobnější informace


Nákladové a manažerské účetnictví; Král, Bohumil a kol.

Prospektrum, 1997, 1. vyd., 408 str., větší 8°, v. pevné lamino

120 Kč

podrobnější informace


Národní hospodářství; Engliš, Karel

.../Vybrané kapitoly/, Universitas Masarykiana, ed. Heureka, 1994, 336 str., 8°, v. OCPl s přebalem

170 Kč

podrobnější informace


Národní hospodářství; Landorová A., Večeř

VŠAP, Praha 2006, 1. vyd., 276 str., 8°, v. pevné lamino

200 Kč

podrobnější informace


Nízkonákladová marketingová vícevrstevnatá komunikace; Čichovský

VŠEM, Praha 2013, 430 str., 8°, v. měkká brož.

150 Kč

podrobnější informace


Nová teorie ekonomiky a managementu organizací; Kleibl J. a kol.

...Sborník z mezinárodní vědecké konference, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006, 3 svazky, 1710 str., 8°, v. měkká brož.

320 Kč

podrobnější informace


Nové demokracie Střední a Východní Evropy ...; Cabada, Ladislav

VŠE, Oeconomica, Praha 2011, 1. vyd., 434 str., větší 8°, v. měkká brož.

300 Kč

podrobnější informace


Občan a tržní ekonomika; Večerník, Jiří

Lidové noviny, 1998, 330 str., 8°, v. pevné lamino

160 Kč

podrobnější informace


Občan a tržní ekonomika; Večerník, Jiří

Lidové noviny, 1998, 330 str., 8°, v. pevné lamino

180 Kč

podrobnější informace


Obecná ekonomie; Hřebík, František

Aleš Čeněk, Plzeň 2008, 224 str., 8°, v. měkká brož.

170 Kč

podrobnější informace


Obecná ekonomie; Hřebík, František

Aleš Čeněk, Plzeň 2010, 2., rozš. vyd., 240 str., 8°, v. měkká brož., mírně pošk., zvýrazňovač, lehce propiska

140 Kč

podrobnější informace


Obchodní vztahy a spory; Pospíšilová Alena, Pospíšil Michal

VŠ aplikovaného práva, Praha 2005, 1. vyd., 350 str., 8°, pevné lamino

180 Kč

podrobnější informace


Obchodujeme německy; Höppnerová, V. a kol.

Ekopress, Praha 2004, 3., přeprac. vyd., 303 str., 8°, v. měkká brož., lehce vpisky

160 Kč

podrobnější informace


Od znalostí k inovacím; Barták, Jan

Alfa nakladatelství, 2008, 192 str., větší 8°, v. pevné lamino

150 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník česko-anglický z oblasti ekonomické,...; kol. au

...obchodní, finanční a právní, Linde, Praha 2001, 3. rozš. vyd., 1104 str., větší 8°, v. pevné lamino

250 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník česko-německý; J. Zlámal

... z oblasti ekonomické, finanční a právní, Linde, Praha 1999, 4., dopl. a rozš. vyd., 670 str.

240 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník česko-německý; Zlámal, Josef

... z oblasti ekonomické, finanční a právní, Linde, Praha 2004, 5., dopl. a rozš. vyd., 782 str., 8°, v. pevné lamino

250 Kč

podrobnější informace


Odborný slovník česko-ruský...; Csiriková M., Vysloužilová E. a

...z oblasti ekonomické, politické a právní, Linde, Praha 2009, 2. uprav. vyd., 370 str., 8°, v. pevné lamino

200 Kč

podrobnější informace


Krabice na knížky
zatím prázdná

Krabice na knížky

ANTIKVARIÁT

EVA KOZÁKOVÁ

antikvariat-ucebnice.cz

Antikvariát Eva Kozáková, Myslíkova 10, Praha 2