Společenské vědy

Vyberte z nabídky:

On–line je nabízena pouze malá část našeho sortimentu.
V případě poptávky jiné odborné literatury, učebnic apod., nás kontakujte.

Psychopatologie pro pomáhající...; Vágnerová, Marie

...profese, Portál, 2014, 3. rozš. a přeprac. vyd., 872 str., větší 8°, v. pevné lamino

550 Kč

podrobnější informace


Psychopatologie; Orel, Miroslav a kol.

...nauka o nemocech duše, Grada, 2012, 1. vyd., 264 str., větší 8°, v. měkká brož., chybí předsádk. list

250 Kč

podrobnější informace


Psychopedie; Valenta M., Müller O.

PARTA Praha 2004, 2. vyd., 448 str., 4°, v. pevné lamino, mírně otluč. rohy

300 Kč

podrobnější informace


Public relations a politika; Ftorek, Jozef

...Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem, Grada, 2010, 1. vyd., 192 str., větší 8°, v. měkká brož., pošk. propiska, zvýrazňovač

210 Kč

podrobnější informace


Public relations jako ovlivňování mínění; Ftorek, Jozef

Grada, Praha 2007, 1. vyd., 168 str., větší 8°, v. měkká brož.

130 Kč

podrobnější informace


Public relations moderně a účinně; Svoboda Václav

Grada, 2009, 2., aktual. a dopl. vyd., 240 str., větší 8°, v. pevné lamino

170 Kč

podrobnější informace


Public relations moderně a účinně; Svoboda, Václav

Grada, 2006, 1. vyd., 244 str., větší 8°, v. pevné lamino

150 Kč

podrobnější informace


Public relations; Caywood, Clarke L.

...řízená komunikace podniku s veřejností, osvědčené techniky a metody, Computer Press, Brno 2003, 1. vyd., 600 str., větší 8°, v. pevné lamino

320 Kč

podrobnější informace


Půl století dějin Polska 1939-1989; Paczkowski, Andrzej

Academia, Praha 2000, 1. vyd., 382 str., větší 8°, v. pevné lamino

180 Kč

podrobnější informace


Pušky & samopaly; Žuk, A. B.

Naše vojsko, 1992, 240 str., větší 8°, v. OCPl s přebalem, ten mírně pošk.

150 Kč

podrobnější informace


Putování k Port Arthuru; Mazal, Tomáš

...Cestopis zbabělců, Lithos, 2007, 1. vyd., 81 str., menší 4°, v. OKart. s přebalem

150 Kč

podrobnější informace


Putování se starými pohlednicemi z Hradce Králové do hor; Černý,

Kruh, Hradec Králové, 1988, 1. vyd., 256 str., 8°, v. OCPl s přebalem, ten mírně pošk.

120 Kč

podrobnější informace


Putování se starými pohlednicemi z Hradce Králové do hor; Černý,

Kruh, Hradec Králové, 1988, 1. vyd., 256 str., 8°, v. OCPl s přebalem, ten lehce pošk., dedikace autora

150 Kč

podrobnější informace


Původ lidstva; Leakey, Richard

ed. MV, Bratislava 1996, 1. vyd., 164 str., 8°, v. měkká brož.

120 Kč

podrobnější informace


Pyramida, Jackson K., Stamp J.

KK/Universum, Praha, 2003, 192 str., 4°, v. OCPl s přebalem

180 Kč

podrobnější informace


Pyramidy, tajemství minulosti; Verner, Miroslav

Academia, Praha 1997, 1. vyd., 407 s., četná čb. a bar. vyobr. v textu a na příloze, větší 8°, v. měkká brož., pošk. vypadlé str. z vazby str. 203 - 210

180 Kč

podrobnější informace


Pyramidy; Tyldesley, Joyce

DOMINO, 2004, 1. vyd., 320 str., 8°, v. OKart. s přebalem

180 Kč

podrobnější informace


Rabín Feder; Peterová, Zuzana

G plus G, 2004, 1. vyd., 168 str., 8°, v. OKart. s přebalem

140 Kč

podrobnější informace


Rádce pro členy bytových družstev a...; Taraba, Milan

Grada, 2006, 3. vyd., 276 str., 8°, v. měkká brož.

120 Kč

podrobnější informace


Rádce skautské družiny; Zapletal, Miloš

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2002, 2. vyd., 252 str., 8°, v. měkká brož.

120 Kč

podrobnější informace


Krabice na knížky
zatím prázdná

Krabice na knížky

ANTIKVARIÁT

EVA KOZÁKOVÁ

antikvariat-ucebnice.cz

Antikvariát Eva Kozáková, Myslíkova 10, Praha 2