Geologie + Hornictví + Geodézie

On–line je nabízena pouze malá část našeho sortimentu.
V případě poptávky jiné odborné literatury, učebnic apod., nás kontakujte.

Provozně geologická příručka; Jedlička M., Kožíšek J.

SNTL, Praha 1981, 1. vyd., 400 str., 127 obr., 101 tab., 2 vlož. příl., 8°, v. OCPl s přebalem, ten mírně pošk.

200 Kč

podrobnější informace


Regionální geologie ČSSR; Svoboda J., Buday T. a kol.

ČSAV, Praha 1964, 67, 4 sv., 1. vyd., I/1: Český masív Krystalinikum, 380 s., 24 obr., 60 čb. tan (119 obr.), I/2: Algonkium-kvartér, 544 s., 90 obr., příl., II/1: Západní Karpaty, 496 s., 70 obr., II/2: 652 s, 60 obr., větší 8°, v. OCpPl s přebalem, ty lehce pošk., u dílu I/2 přebal chybí

1 500 Kč

podrobnější informace


Sestavování a redakce map; Klíma

Vyd. Ústřed. vědecko-výzkumný ústav pro geodesii, fotogrammetrii a kartografii hl. správy geodesie a kartografie při řadě ministrů SSSR v nakl. geodetic. a kartografic. lit. hl. správy geodesie a kartografie při řadě ministrů SSSR v Moskvě 1947, 310 str., 8°, v. měkká brož.

120 Kč

podrobnější informace


Soupis periodik geologických věd; Lomský, Josef

ČSAV, Praha 1959, 1. vyd., 504 str., větší 8°, v. OCPl

200 Kč

podrobnější informace


Spektografie a její použití...; Pokorný, Adolf

...v praxi se zvláštním zřetelem k hutnictví a slévárenství, Průmyslové vydavatelství, Praha 1952, 1. vyd., 464 str., 325 obr., 8°, v. PPl s přebalem

170 Kč

podrobnější informace


Systematická petrografie vyvřelých hornin; Hejtman, Bohuslav

Nakl. Českoslov. akademie věd, Praha 1957, 1., vyd., 364 str., větší 8°, v. OCPl, na první stránce razítko

220 Kč

podrobnější informace


Těsnění základových půd; Verfel J., Tkaný Z.

SNTL, Praha 1974, 320 str., 274 obr., 21 tab., 8°, v. OCPl s přebalem, ten mírně pošk.

200 Kč

podrobnější informace


Úprava rud a užitkových nerostů nekovových; Špetl, Fr.

SNTL, Praha 1954, 2 sv., I. Úprava rud, 596 str., 199 obr., 100 tab., II. Úprava úžitkových nerostů nekovových, 156 str., 66 obr., 20 tab., 8°, v. OCPl

350 Kč

podrobnější informace


Úvod do speciální mineralogie; Slavík, František

Melantrich, Praha 1948, 2. dopl. a oprav. vyd., 122 str., 18 reprod. v textu, větší 8°, v. PPl s přebalem, pošk., potrhaný přebal, razítka

100 Kč

podrobnější informace


Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší; Matoušek O.

Praha 1940, VII. díl Geologie, 313 il, 11 příloh, 411 str.

250 Kč

podrobnější informace


Vrtací stroje a nástroje pro horniny...; Hájovský L., Kaňkovský

...a nerosty, Učební texty vysokých škol, Vysoká škola báňská v Ostravě, Fakulta báňského strojnictví, 1954, 1. vyd., 216 str., 4°, v. měkká

120 Kč

podrobnější informace


Všeobecná geologie 2. část; Kettner, Radim

...Složení zemské kůry, Melantrich, 1943, 1. vyd., 332 str., s 267 reproduk. v textu, větší 8°, v. PPl , pošk.

140 Kč

podrobnější informace


Všeobecná petrografie vyvřelých hornin; Hejtman, Bohuslav

ČSAV,  Praha 1956, 1. vyd., 374 str., čb. vyobr. v textu, tabulky, větší 8°, OCpl s přebalem - ten pošk. - potrhaný (viz foto)

230 Kč

podrobnější informace


Vzorkování přírodních vod; Krajča, Jaromil a kol.

SNTL, Praha 1983, 212 str., 64 obr., 5 tab., 8°, v. OCPl s přebalem, tn pošk. (viz. foto), razítko podnik. knihovny

120 Kč

podrobnější informace


Vzorkování přírodních vod; Krajča, Jaromil a kol.

SNTL, Praha 1983, 212 str., 64 obr., 5 tab., 8°, v. OCPl s přebalem

140 Kč

podrobnější informace


Základy geologie; Petržílek B., Kočárek E.

Práce, Praha 1959, 572 str., větší 8°, v. OCPl, mírně pošk.

230 Kč

podrobnější informace


Země laboratoř; Fersman, A. E.

...Poutavá geochemie, Mladá fronta Praha 1950, edice Věda mládeži sv. 8, 308 str., 1. vyd., 8°, v. PPl s přebalem

140 Kč

podrobnější informace


Zemědělství a krajina; Šarapatka B., Niggli U. a kol.

...Cesty k vzájemnému souladu, Univerzita Palackého v Olomouci 2008, 1. vyd., 272 str., větší 8°, v. pevné lamino

220 Kč

podrobnější informace


Zkoušení upravitelnosti rud; Mitrofanov, S. I.

SNTL, Praha 1954, 1. vyd., 302 str., 88 obr., 28 tab., 8°, v. PPl

120 Kč

podrobnější informace


Ztracené objevy; Teresi, Dick

Albatros, Praha 2004, 1. vyd., 402 str., Starověké kořeny moderní vědy od Babylóňanů k Mayům, 8°, v. pevné lamino

200 Kč

podrobnější informace


Krabice na knížky
zatím prázdná

Krabice na knížky

ANTIKVARIÁT

EVA KOZÁKOVÁ

antikvariat-ucebnice.cz

Antikvariát Eva Kozáková, Myslíkova 10, Praha 2