Přírodní vědy

Vyberte z nabídky:

On–line je nabízena pouze malá část našeho sortimentu.
V případě poptávky jiné odborné literatury, učebnic apod., nás kontakujte.

Sociální patologie; Fischer S., Škoda J.

...Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů, Grada, Praha 2009, 1., vyd., 218 str., 8°, v. měkká brož.

200 Kč

podrobnější informace


Sociální politika; Duková I., Duka M., Kohoutová I.

...Učebnice pro obor sociální činnost, 2013, 1. vyd., 200 str., 8°, v. měkká brož., dobrý stav

160 Kč

podrobnější informace


Soubor map ze škol. zeměpis. atlasu Brunclíkova - Machátova; Šal

...138 map, mapek a plánů na 30 listech, V. Neubert a synové v národní správě, 1948, 4°, v. OPPl, mírně pošk.

250 Kč

podrobnější informace


Současná chirurgická diagnostika 1. díl; Way Lawrence W. a kol.

Grada/Avicenum, Praha 1998, 10., přeprac. a dopl. vyd., 800 str., 4°, v. vázané lamino

350 Kč

podrobnější informace


Soudní psychiatrie a psychologie; Pavlovský, Pavel a kol.

Grada, Praha 2009, 3., rozš. a aktual. vyd., 232 str., větší 8°, v. měkká brož.

230 Kč

podrobnější informace


Soudní psychiatrie pro právníky a lékaře; Knobloch F., Knoblocho

Orbis, 1965, 2. přeprac. a rozš. vyd., 412 str. + 20 str. příloh, 8°, v. OCPl s přebalem, ten mírně pošk.

180 Kč

podrobnější informace


Souhrnné texty z chemie I. díl; Streblová, Eva

Karolinum, 2013, 3. upr. vyd., 1. dotisk, 202 str., 4°, v. měkká brož.

170 Kč

podrobnější informace


Soukromí živočichů; Palmer, J. a kol.

Výběr Rieder ´s Digest, 1998, 432 str., 4°, v. pevné lamino

150 Kč

podrobnější informace


Soupis periodik geologických věd; Lomský, Josef

ČSAV, Praha 1959, 1. vyd., 504 str., větší 8°, v. OCPl

200 Kč

podrobnější informace


Soustavná anatomie člověka I, II; Borovanský L. a kol.

SZN, Praha 1960, 2. vyd., 2 sv., 884 str. + 647 vyobr., 4°, v. OCPl bez přebalu, pošk. zašpiněné desky, místy bar. podtrhávky

300 Kč

podrobnější informace


Soustavná anatomie člověka I, II; Borovanský, L. a kol.

Avicenum, Praha 1972-1973,  4. oprav. a zčásti pozměněné vyd., 2 sv., 584 + 476 str., 418 + 388 vyobr., 4°, v. OCPl bez přebalu, mírně pošk.

320 Kč

podrobnější informace


Soustavná anatomie člověka I, II; Borovanský, L. a kol.

Avicenum, Praha 1967,  3. přeprac., obr. dopl. vyd., 2 sv., 592 + 532 str., 414 + 285 vyobr., 4°, v. OCPl s přebalem

380 Kč

podrobnější informace


Soustavná botanika, rostliny krytosemenné; Gazda, J. a kol.

...pro pedagogické instituty, SPN, Praha 1963, 1. vyd., 160 str., větší 8°, v. OCPl s přebalem,  pošk. razítko

150 Kč

podrobnější informace


Spasení těla; Komárek, Stanislav

...Moc, nemoc a psychosomatika, Mladá fronta, Praha 2005, 1. vyd., 152 str., ed, Kolumbus, sv. 178, 8°, v. OCPl s přebalem

130 Kč

podrobnější informace


Speciální epizootologie 1; Hejlíček K., Vrtiak J. O. a kol.

...Nemoci bakteriální a protozoární, SZN, Praha 1982, 1. vyd., 320 str., 14 tab., 29 obr., 4 str. bar. příloha, větší 8°, v. OCPl

170 Kč

podrobnější informace


Speciální chirurgie; Hoch Jiří, Leffler Jan

Maxdorf/Jessenius, Praha 2003, 2. aktual. vyd., 224 str., větší 8°, v. pevné lamino

200 Kč

podrobnější informace


Speciální chirurgieI, II; Špaček, Bohumil a kol.

Avicenum, Praha 1973, 2. vyd., 2 sv., 716 + 631 str., větší 8°, v. OCPl s přebalem

350 Kč

podrobnější informace


Speciální chov hospodářských zvířat 2; Špaček, František a kol.

SZN, 1980, 1. vyd., 600 str., 180 tab., 104 obr., 2 str. bar. příloha, větší 8°, v. OCPl, pošk. zašpiněné desky, razítka knihovny

200 Kč

podrobnější informace


Speciální neurologie; Henner, K.

SZN, 1956, 4. málo změněné a dopl. vyd., 520 str. + 24 příloh, větší 8°, v. OCPl

140 Kč

podrobnější informace


Speciální neurologie; Jedlička P., Keller O. a kol.

Galén/Karolinum, Praha 2005, 1. vyd., 424 str., 4°, v. pevné lamino, dobrý stav

700 Kč

podrobnější informace


Krabice na knížky
zatím prázdná

Krabice na knížky

ANTIKVARIÁT

EVA KOZÁKOVÁ

antikvariat-ucebnice.cz

Antikvariát Eva Kozáková, Myslíkova 10, Praha 2